5/5 - (1 امتیاز)

احتراما بدین وسیله شرایط وضوابط مدت قطعات تولیدی این مجموعه اعلام می گردد :
در صورت رعایت شرایط صحیح نصب ، حمل و نقل توسط مشتری دریچه های کوپلیمری بمدت 10 سال شامل ضمانت تعویض می باشد .
( ضمانت بصورت دریافت قطعه شکسته شده یا آسیب دیده و تحویل قطعه سالم می باشد
1. نصب دریچه های منهول به طریقه صحیح و مطابق با دستورالعمل و ضوابط استاندارد INSO14976
2. جهت بازکردن درب دریچه ها در بازه بهره برداری توسط آچار مخصوص که همراه با دریچه خریداری می شود از محل تعبیه شده استفادهشود . در صورت استفاده از ضربات پتک ، دیلم، کلنگ یا هر وسیله مشابه دیگر بر روی دریچه ها جهت باز کردن درب این ضمانت نامه معتبر نمی باشد .
3. با توجه به احتمال صدمه دیدن فریم و درب از پرتاپ کردن دریچه ها هنگام تخلیه از ارتفاع اجتناب شود.