5/5 - (3 امتیاز)

دریچه های آدم رو و آب گیر برای نواحی تردد وسایل نقلیه و پیاده رو

14976-6-1398    دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از پلی پروپیلن، پلی اتیلن، پلی وینیل کلرید

14976-5-1398    دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از مواد کامپوزیتی

14976-4-1398    دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از بتن مسلح با فولاد

14976-3-1398    دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از فولاد یا آلیاژهای آلومینیوم

14976-2-1397    دریچه های آدم رو و آبگیر ساخته شده از چدن

14976-1-1397    تعاریف، رده بندی، اصول کلی طراحی، الزامات کارایی و روش های آزمون